กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (3)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 920100001 กล้วยกวนกะทื 1,000 ถุง 30.00
2 920100002 กล้วยหักมุกฉาบแก้วรสหวาน 2,000 ถุง 20.00
3 920100003 กล้วยหักมุกฉาบเค็ม 2,000 ถุง 20.00
* สกุลเงิน บาท