วิธีการสั่งซื้อ

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 6230032945 เทสโก้โลตัส ตรัง นางกุศล กองมี ออมทรัพย์